Педагогічна рада 15.01.2020

Автор: Samolyuk Yury. Posted in Готуємось до педагогічної ради

Педагогічна рада:

 

Січень 2020 р.

 «Оптимізація процесу соціалізації особистості засобами інноваційного наповнення освітнього середовища»

 

Рекомендована література

  1. Закон України «Про освіту». Електронний ресурс – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/go/2145-19
  2. Концепція Нова українська школа. Електронний ресурс – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf
  3. Безпечне освітнє середовище закладу освіти. Електронний ресурс – Режим доступу: https://www.pedrada.com.ua/article/2614-bezpechne-osvtn-seredovishche-zakladu-osvti
  4. Водолазська Т.В. Освітнє середовище як “третій учитель”. Електронний ресурс – Режим доступу:  http://isp.poippo.pl.ua/article/download/%20135715/136753
  5. Нова українська школа: порадник для вчителя. Електронний ресурс – Режим доступу: http://qoo.by/3OF8

       6. Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.03.2018 №283 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи».

        7. Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018 №268 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти».

        8. Наказ МОН № 405 від 20.04.2018 року Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня 5-9 класи.

        9. Наказ МОН № 407 від 20.04.2018 року Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня 2-4 класи для 2–4-х класів — за № 407

        10. Наказ МОН № 406 від 20.04.2018 року Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти III ступеня 11 класи.

        11. Наказ МОН № 408 від 20.04.2018 року Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти III ступеня 10 класи.

        12. Наказ МОН України від 13.02.2018 №137«Про затвердження Примірного переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для навчальних кабінетів початкової школи».

  1. Лист МОН від 18.05.2018 № 1/11-5480 "Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству"
  2. Наказ МОН від 09.01.2019р. №17 «Про затвердження Порядоку проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти»
  3. Державний стандарт початкової загальної освіти Постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. № 87
  4. Бобровський М.В., Горбачов С.І., Заплотинська О.О. Рекомендації до побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладі загальної середньої освіти. Абетка для директора. – Київ, Державна служба якості освіти, 2019 - 240 с. 

 

Наказ МОН № 17 від 09.01.2019 року

 

Про затвердження Порядку проведення

інституційного аудиту закладів загальної

середньої освіти

  1. Оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу освіти та внутрішньої системи забезпечення якості

освіти здійснюється за такими напрямами:

 

1) освітнє середовище закладу освіти:

забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці;

створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації;

формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору;