Засідання атестаційної комісії №5

ПРОТОКОЛ
засідання атестаційної комісії

«27» березня  2024 року                           № 5

Ліцей 24 Івано-Франківської міської ради

(найменування закладу освіти, відокремленого структурного підрозділу, органу управління у сфері освіти)

 

Присутні: Мельничук Ігор Євгенович, Галич Лілія Михайлівна, Самолюк  Юрій Петрович, Магас Наталія Михай,лівна, Остап’як Ольга Михайлівна, Прокопенко Микола Михайлович, Іваночко Ірина Михайлівна, Кіб’юкГалина Григорівна , Тихоліс Оксана Мирославівна, Табачин Любов Миколаївна, Туряниця Ірина Степанівна, Шамотайло Валентина Анатоліївна, Рудик  Наталія Дмитрівна, Соколан Лідія Миколаївна, Лонич Богдана Богданівна.

(прізвища, імена, по батькові (за наявності) присутніх членів комісії, залучених осіб із правом голосу)

Відсутні: немає

Запрошені: немає

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 1. Про порядок голосування.
 2. Про вибір лічильної комісії.
 3. Про підсумки атестації  педагогічних працівників у 2024 році
 4. Про оформлення атестаційних листів та видання наказу про підсумки атестації.

 

 • СЛУХАЛИ:

Мельничука Ігоря Євгенійовича, голову атестаційної комісії, який наголосив, що порядок голосування (відкрито чи таємно) визначається на засіданні атестаційної комісії та фіксується в протоколі. Особи, які входять до складу атестаційної комісії, не беруть участі в голосуванні щодо себе у разі проходження ними атестації (Іваночко І.М., Самолюк Ю.П., Галич Л.М. , Рудик Н.Д., Магас Н.М., Тихоліс О.М.).  Рішення атестаційної комісії приймають шляхом голосування простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів «за» і «проти» атестаційна комісія приймає рішення в інтересах педагогічного працівника, який атестується. Голова запропонував голосувати відкрито.

ВИРІШИЛИ:

 1. Проводити  голосування відкрито.

Результати голосування:за – 15 (п’ятнадцять), проти – 0 (нуль), утрималися – 0 ( нуль).

 

 • СЛУХАЛИ:

Мельничука Ігоря Євгенійовича, голову атестаційної комісії, який запропонував вибрати лічильну комісію у складі: Прокопенко Микола Михайлович, Туряниця Ірина Степанівна, Лонич Богдана Богданівна

ВИРІШИЛИ:

Обрати лічильну комісію у складі: Прокопенко Микола Михайлович, Туряниця Ірина Степанівна, Лонич Богдана Богданівна.

Результати голосування: за – 15 (п’ятнадцять), проти – 0 (нуль), утрималися – 0 ( нуль).

 

 • СЛУХАЛИ:

Мельничука Ігоря Євгенійовича, голову атестаційної комісії, який підвів підсумки                           атестації педагогічних працівників та запропонував прийняти рішення про: відповідність (невідповідність) педагогічних працівників Ліцею №24 займаним посадам; присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій і педагогічних звань або про відмову в такому присвоєнні (підтвердженні): 

 1. Галич  Лілія Михайлівна, учитель початкових класів– відповідає займаній посаді. Присвоїти  кваліфікаційну категорію  «спеціаліст вищої категорії». Присвоїти педагогічне звання «старший учитель». 
 2. Цапрук Іванна Іванівна, учитель початкових класів– відповідає займаній посаді. Присвоїти  кваліфікаційну категорію  «спеціаліст першої категорії».
 3. Огоновська Валентина Валеріївна, учитель початкових класів– відповідає займаній посаді. Присвоїти  кваліфікаційну категорію  «спеціаліст першої категорії».
 4. Сізьоміна Катерина Миколаївна, учитель образотворчого мистецтва– відповідає займаній посаді. Присвоїти  кваліфікаційну категорію  «спеціаліст вищої категорії».
 5. Сізьоміна Наталія Сергіївна, учитель трудового навчання– відповідає займаній посаді. Підтвердити кваліфікаційну категорію  «спеціаліст вищої категорії». Підтвердити педагогічне звання «учитель-методист».
 6. Павлюк Ганна Іванівна, учитель початкових класів– відповідає займаній посаді. Підтвердити кваліфікаційну категорію  «спеціаліст вищої категорії».
 7. Пятківська Тетяна Михайлівна, учитель початкових класів– відповідає займаній посаді. Підтвердити кваліфікаційну категорію  «спеціаліст вищої категорії».
 8. Магас Наталія Михайлівна, учитель початкових класів– відповідає займаній посаді. Підтвердити кваліфікаційну категорію  «спеціаліст вищої категорії». Підтвердити педагогічне звання «старший учитель».
 9. Іваночко Ірина Михайлівна, учитель математики– відповідає займаній посаді. Підтвердити кваліфікаційну категорію  «спеціаліст вищої категорії». Присвоїти педагогічне звання «учитель-методист».
 10. Самолюк Юрій Петрович, учитель фізики– відповідає займаній посаді. Підтвердити кваліфікаційну категорію  «спеціаліст вищої категорії». Присвоїти педагогічне звання «учитель-методист».
 11. Тихоліс Оксана Мирославівна, практичний психолог– відповідає займаній посаді. Присвоїти  кваліфікаційну категорію  «спеціаліст вищої категорії».
 12. Рудик Наталія Дмитрівна, учитель біології– відповідає займаній посаді. Підтвердити кваліфікаційну категорію  «спеціаліст вищої категорії». Підтвердити педагогічне звання «старший учитель».
 13. Стефанюк Іван Петрович, учитель географії– відповідає займаній посаді. Підтвердити кваліфікаційну категорію  «спеціаліст вищої категорії». Підтвердити педагогічне звання «учитель-методист».
 14. Бережницька Іванна Дмитрівна, учитель хімії та біології– відповідає займаній посаді. Присвоїти  кваліфікаційну категорію  «спеціаліст другої категорії». 
 15. Гусак Оксана Дмитрівна, учитель української літератури та зарубіжної літератури – відповідає займаній посаді. Підтвердити кваліфікаційну категорію  «спеціаліст вищої категорії». Підтвердити педагогічне звання «учитель-методист».
 16. Білінкевич Назар Олексійович, учитель інформатики– відповідає займаній посаді. Присвоїти  кваліфікаційну категорію  «спеціаліст другої категорії».
 17. Саверчук Ірина Богданівна, учитель англійської мови– відповідає займаній посаді. Присвоїти  кваліфікаційну категорію  «спеціаліст другої категорії».  
 18. Шеремета Ольга Олександрівна, учитель англійської мови– відповідає займаній посаді. Присвоїти  кваліфікаційну категорію  «спеціаліст другої категорії». 
 19. Бабала Тетяна Василівна, асистент вчителя– відповідає займаній посаді. Встановити 12 (дванадцятий) тарифний розряд.
 20. Гонца Діна Іванівна, асистент вчителя– відповідає займаній посаді. Встановити 12 (дванадцятий) тарифний розряд.
 21. Жара Оксана Володимирівна, вихователь ГПД– відповідає займаній посаді. Присвоїти  кваліфікаційну категорію  «спеціаліст першої категорії».
 22. Стехна Софія Йосипівна, асистент вчителя– відповідає займаній посаді. Встановити 12 (дванадцятий) тарифний розряд.
 23. Витязь Тетяна Михайлівна, асистент вчителя– відповідає займаній посаді. Встановити 12 (дванадцятий) тарифний розряд.
 24. Дейчаківський Тарас Васильович, асистент вчителя– відповідає займаній посаді. Встановити 12 (дванадцятий) тарифний розряд.
 25. Кривич Лілія Володимирівна, асистент вчителя– відповідає займаній посаді. Встановити 12 (дванадцятий) тарифний розряд.
 26. Кульчицька Наталія Ярославівна, асистент вчителя– відповідає займаній посаді. Встановити 12 (дванадцятий) тарифний розряд.
 27. Небеснюк Іван Васильович, учитель фізичної культури – відповідає займаній посаді. Присвоїти  кваліфікаційну категорію  «спеціаліст вищої категорії».
 28. Айвенко Любов Тадеївна, учитель зарубіжної літератури та мистецтва– відповідає займаній посаді. Підтвердити кваліфікаційну категорію  «спеціаліст вищої категорії». Підтвердити педагогічне звання «учитель-методист».
 29. Шевчук Наталія Іванівна, учитель фізичної культури – відповідає займаній посаді. Присвоїти  кваліфікаційну категорію  «спеціаліст першої категорії».
 30. Курпіта Ольга Миколаївна, учитель курсів «Основи християнської етики» та «Духовність та мораль в житті людини та суспільства» – відповідає займаній посаді. Підтвердити кваліфікаційну категорію  «спеціаліст вищої категорії».
 31. Титова Оксана Петрівна, учитель фізичної культури – відповідає займаній посаді. Підтвердити кваліфікаційну категорію  «спеціаліст вищої категорії». Підтвердити педагогічне звання «старший учитель».

 

ВИРІШИЛИ:

3.Атестувати педагогічних працівників Ліцею №24 Івано-Франківської міської ради:

 1. Галич  Лілія Михайлівна, учитель початкових класів – відповідає займаній посаді. Присвоїти  кваліфікаційну категорію  «спеціаліст вищої категорії». Присвоїти педагогічне звання «старший учитель». 

Результати голосування: за – 14 (чотирнадцять), проти – 0 (нуль), утрималися – 0 (нуль).

 1. Цапрук Іванна Іванівна, учитель початкових класів – відповідає займаній посаді. Присвоїти  кваліфікаційну категорію  «спеціаліст першої категорії».

Результати голосування: за – 15 (п’ятнадцять), проти – 0 (нуль), утрималися – 0 (нуль).

 1. Огоновська Валентина Валеріївна, учитель початкових класів – відповідає займаній посаді. Присвоїти  кваліфікаційну категорію  «спеціаліст першої категорії».

Результати голосування: за – 15 (п’ятнадцять), проти – 0 (нуль), утрималися – 0 (нуль).

 1. Сізьоміна Катерина Миколаївна, учитель образотворчого мистецтва – відповідає займаній посаді. Присвоїти  кваліфікаційну категорію  «спеціаліст вищої категорії».

Результати голосування: за – 15 (п’ятнадцять), проти – 0 (нуль), утрималися – 0 (нуль).

 1. Сізьоміна Наталія Сергіївна, учитель трудового навчання – відповідає займаній посаді. Підтвердити кваліфікаційну категорію  «спеціаліст вищої категорії». Підтвердити педагогічне звання «учитель-методист».

Результати голосування: за – 15 (п’ятнадцять), проти – 0 (нуль), утрималися – 0 (нуль).

 1. Павлюк Ганна Іванівна, учитель початкових класів – відповідає займаній посаді. Підтвердити кваліфікаційну категорію  «спеціаліст вищої категорії».

Результати голосування: за – 15 (п’ятнадцять), проти – 0 (нуль), утрималися – 0 (нуль).

 1. Пятківська Тетяна Михайлівна, учитель початкових класів – відповідає займаній посаді. Підтвердити кваліфікаційну категорію  «спеціаліст вищої категорії».

Результати голосування: за – 15 (п’ятнадцять), проти – 0 (нуль), утрималися – 0 (нуль).

 1. Магас Наталія Михайлівна, учитель початкових класів – відповідає займаній посаді. Підтвердити кваліфікаційну категорію  «спеціаліст вищої категорії». Підтвердити педагогічне звання «старший учитель».

Результати голосування: за – 14 (чотирнадцять), проти – 0 (нуль), утрималися – 0 (нуль).

 1. Іваночко Ірина Михайлівна, учитель математики – відповідає займаній посаді. Підтвердити кваліфікаційну категорію  «спеціаліст вищої категорії». Присвоїти педагогічне звання «учитель-методист».

Результати голосування: за – 14 (чотирнадцять), проти – 0 (нуль), утрималися – 0 (нуль).

 1. Самолюк Юрій Петрович, учитель фізики – відповідає займаній посаді. Підтвердити кваліфікаційну категорію  «спеціаліст вищої категорії». Присвоїти педагогічне звання «учитель-методист».

Результати голосування: за – 14 (чотирнадцять), проти – 0 (нуль), утрималися – 0 (нуль).

 1. Тихоліс Оксана Мирославівна, практичний психолог – відповідає займаній посаді. Присвоїти  кваліфікаційну категорію  «спеціаліст вищої категорії».

Результати голосування: за – 14 (чотирнадцять), проти – 0 (нуль), утрималися – 0 (нуль).

 1. Рудик Наталія Дмитрівна, учитель біології – відповідає займаній посаді. Підтвердити кваліфікаційну категорію  «спеціаліст вищої категорії». Підтвердити педагогічне звання «старший учитель»

Результати голосування: за – 14 (чотирнадцять), проти – 0 (нуль), утрималися –0 (нуль).

 1. Стефанюк Іван Петрович, учитель географії – відповідає займаній посаді. Підтвердити кваліфікаційну категорію  «спеціаліст вищої категорії». Підтвердити педагогічне звання «учитель-методист».

Результати голосування: за – 15 (п’ятнадцять), проти – 0 (нуль), утрималися – 0 (нуль).

 1. Бережницька Іванна Дмитрівна, учитель хімії та біології – відповідає займаній посаді. Присвоїти  кваліфікаційну категорію  «спеціаліст другої категорії». 

Результати голосування: за – 15 (п’ятнадцять), проти – 0 (нуль), утрималися – 0 (нуль).

 1. Гусак Оксана Дмитрівна, учитель української літератури та зарубіжної літератури – відповідає займаній посаді. Підтвердити кваліфікаційну категорію  «спеціаліст вищої категорії». Підтвердити педагогічне звання «учитель-методист».

Результати голосування: за – 15 (п’ятнадцять), проти – 0 (нуль), утрималися – 0 (нуль).

 1. Білінкевич Назар Олексійович, учитель інформатики – відповідає займаній посаді. Присвоїти  кваліфікаційну категорію  «спеціаліст другої категорії».

Результати голосування: за – 15 (п’ятнадцять), проти – 0 (нуль), утрималися – 0 (нуль).

 1. Саверчук Ірина Богданівна, учитель англійської мови – відповідає займаній посаді. Присвоїти  кваліфікаційну категорію  «спеціаліст другої категорії».

Результати голосування: за – 15 (п’ятнадцять), проти – 0 (нуль), утрималися – 0 (нуль).  

 1. Шеремета Ольга Олександрівна, учитель англійської мови – відповідає займаній посаді. Присвоїти  кваліфікаційну категорію  «спеціаліст другої категорії». 

Результати голосування: за – 15 (п’ятнадцять), проти – 0 (нуль), утрималися – 0 (нуль).

 1. Бабала Тетяна Василівна, асистент вчителя – відповідає займаній посаді. Встановити 12 (дванадцятий) тарифний розряд.

Результати голосування: за – 15 (п’ятнадцять), проти – 0 (нуль), утрималися – 0 (нуль).

 1. Гонца Діна Іванівна, асистент вчителя – відповідає займаній посаді. Встановити 12 (дванадцятий) тарифний розряд.

Результати голосування: за – 15 (п’ятнадцять), проти – 0 (нуль), утрималися – 0 (нуль).

 1. Жара Оксана Володимирівна, вихователь ГПД – відповідає займаній посаді. Присвоїти  кваліфікаційну категорію  «спеціаліст першої категорії».

Результати голосування: за – 15 (п’ятнадцять), проти – 0 (нуль), утрималися – 0 (нуль).

 1. Стехна Софія Йосипівна, асистент вчителя – відповідає займаній посаді. Встановити 12 (дванадцятий) тарифний розряд.

Результати голосування: за – 15 (п’ятнадцять), проти – 0 (нуль), утрималися – 0 (нуль).

 1. Витязь Тетяна Михайлівна, асистент вчителя– відповідає займаній посаді. Встановити 12 (дванадцятий) тарифний розряд.

Результати голосування: за – 15 (п’ятнадцять), проти – 0 (нуль), утрималися – 0 (нуль).

 1. Дейчаківський Тарас Васильович, асистент вчителя  – відповідає займаній посаді. Встановити 12 (дванадцятий) тарифний розряд.

Результати голосування: за – 15 (п’ятнадцять), проти – 0 (нуль), утрималися – 0 (нуль).

 1. Кривич Лілія Володимирівна, асистент вчителя – відповідає займаній посаді. Встановити 12 (дванадцятий) тарифний розряд.

Результати голосування: за – 15 (п’ятнадцять), проти – 0 (нуль), утрималися – 0 (нуль).

 1. Кульчицька Наталія Ярославівна, асистент вчителя– відповідає займаній посаді. Встановити 12 (дванадцятий) тарифний розряд.

Результати голосування: за – 15 (п’ятнадцять), проти – 0 (нуль), утрималися – 0 (нуль).

 1. Небеснюк Іван Васильович, учитель фізичної культури – відповідає займаній посаді. Присвоїти  кваліфікаційну категорію  «спеціаліст вищої категорії».

Результати голосування: за – 15 (п’ятнадцять), проти – 0 (нуль), утрималися – 0 (нуль).

 1. Айвенко Любов Тадеївна, учитель зарубіжної літератури та мистецтва – відповідає займаній посаді. Підтвердити кваліфікаційну категорію  «спеціаліст вищої категорії». Підтвердити педагогічне звання «учитель-методист».

Результати голосування: за – 15 (п’ятнадцять), проти – 0 (нуль), утрималися – 0 (нуль).

 1. Шевчук Наталія Іванівна, учитель фізичної культури – відповідає займаній посаді. Присвоїти  кваліфікаційну категорію  «спеціаліст першої категорії».

Результати голосування: за – 15 (п’ятнадцять), проти – 0 (нуль), утрималися – 0 (нуль).

 1. Курпіта Ольга Миколаївна, учитель курсів «Основи християнської етики» та «Духовність та мораль в житті людини та суспільства» – відповідає займаній посаді. Підтвердити кваліфікаційну категорію  «спеціаліст вищої категорії».

Результати голосування: за – 15 (п’ятнадцять), проти – 0 (нуль), утрималися – 0 (нуль).

 1. Титова Оксана Петрівна, учитель фізичної культури – відповідає займаній посаді. Підтвердити кваліфікаційну категорію  «спеціаліст вищої категорії». Підтвердити педагогічне звання «старший учитель».

Результати голосування: за – 15 (п’ятнадцять), проти – 0 (нуль), утрималися – 0 (нуль). 

 

 

 1. СЛУХАЛИМельничука Ігоря Євгенійовича, голову атестаційної комісії, який зауважив на необхідності оформити атестаційні листи у двох примірниках: перший примірник атестаційного листа упродовж трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення атестаційної комісії видається педагогічному працівнику під підпис та/або надсилається у сканованому вигляді на його електронну адресу (з підтвердження отримання), другий - додається до його особової справи, а також видати наказ за результатами атестації не пізніше трьох робочих днів з дня отриманім документів.

ВИРІШИЛИ:

 4.1.    Оформити атестаційні листи у двох примірниках: перший примірник атестаційного листа упродовж трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення атестаційної комісії видати педагогічному працівнику під підпис та/або надіслати у сканованому вигляді на його електронну адресу (з підтвердженням отримання), другий - додати до його особової справи.

 1. Протягом трьох робочих днів з дня отриманім документів видати наказ за результатами атестації.
 2. Ознайомити педагогічних працівників з наказом упродовж трьох робочих днів із дати його видання під підпис. 
 3. Наказ за результатами атестації упродовж трьох робочих днів із дня його прийняття подати до бухгалтерії.

 Результати голосування: за – 15 (п’ятнадцять), проти – 0 (нуль), утрималися – 0 (нуль).

 

 

Голова атестаційної комісії

_________________

(підпис)

Ігор МЕЛЬНИЧУК

(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

Секретар атестаційної комісії

_________________

(підпис)

Лілія ГАЛИЧ

(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

 

Засідання атестаційної комісії №4

ПРОТОКОЛ
засідання атестаційної комісії

«20» грудня  2023 року                           № 4

Ліцей 24 Івано-Франківської міської ради

(найменування закладу освіти, відокремленого структурного підрозділу, органу управління у сфері освіти)

 

Присутні: Мельничук Ігор Євгенович, Галич Лілія Михайлівна, Самолюк  Юрій Петрович, Магас Наталія Михайлівна, Остап’як Ольга Михайлівна, Прокопенко Микола Михайлович, Іваночко Ірина Михайлівна, Кіб’юкГалина Григорівна , Тихоліс Оксана Мирославівна, Табачин Любов Миколаївна, Туряниця Ірина Степанівна, Шамотайло Валентина Анатоліївна, Рудик  Наталія Дмитрівна, Соколан Лідія Миколаївна, Лонич Богдана Богданівна.

(прізвища, імена, по батькові (за наявності) присутніх членів комісії, залучених осіб із правом голосу)

Відсутні: немає

Запрошені: немає

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 1. Про  розгляд  заяв від педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації та відсутні у списку, а також заяв на позачергову атестацію у 2024 році; затвердження списків педагогічних працівників, які підлягають позачерговій атестації у 2024 році; визначення строків проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачерговій атестації у 2024 році.

 

 • СЛУХАЛИ:

Галич Л.М, секретаря атестаційної комісії, яка повідомила, що нових заяв (після 09 жовтня 2023р.) від педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації та відсутні у списку, а також  нових заяв на позачергову атестацію у 2024 році, не надходило.

 

ВИРІШИЛИ: 

 1.  Не вносити змін до списків педагогічних працівників, які підлягають черговій та позачерговій атестації.
 2.  Не вносити змін до графіка атестації та графіка засідань атестаційної комісії.. 

 

Результати голосування: за – 15 (п’ятнадцять), проти – 0 (нуль), утрималися – 0 ( нуль).

 

 

Голова атестаційної комісії

_________________

(підпис)

Ігор МЕЛЬНИЧУК

(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

Секретар атестаційної комісії

_________________

(підпис)

Лілія ГАЛИЧ

(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

 

Засідання атестаційної комісії №3

ПРОТОКОЛ
засідання атестаційної комісії

«01»листопада  2023 року   № 3

Ліцей 24 Івано-Франківської міської ради

 

Присутні: Мельничук Ігор Євгенович, Галич Лілія Михайлівна, Самолюк  Юрій Петрович, Магас Наталія Михайлівна, Остап’як Ольга Михайлівна, Прокопенко Микола Михайлович, Іваночко Ірина Михайлівна, Кіб’юкГалина Григорівна , Тихоліс Оксана Мирославівна, Табачин Любов Миколаївна, Туряниця Ірина Степанівна, Шамотайло Валентина Анатоліївна, Рудик  Наталія Дмитрівна, Соколан Лідія Миколаївна, Лонич Богдана Богданівна.

(прізвища, імена, по батькові (за наявності) присутніх членів комісії, залучених осіб із правом голосу)

Відсутні: немає

Запрошені: немає

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

  1. Про розгляд, перевірку достовірності документів педагогічних працівників, які атестуються, встановлення дотримання вимог п. 8, 9 Положення про атестацію педагогічних працівників.
 • Про визначення необхідності вивчення практичного досвіду роботи педагогічних працівників, які атестуються та затвердження графіка заходів з його вивчення
 1. СЛУХАЛИ:

Галич Лілію Михайлівну, секретаря атестаційної комісії, яка повідомила, що підвищення кваліфікації, відповідно до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року №800, наявність педагогічного стажу, відповідно до пункту 8,9 Положення про атестацію педагогічних працівників, є необхідною умовою атестації. Педагогічні працівники, які мають педагогічне навантаження з кількох предметів, атестуються з того предмета, який викладають за спеціальністю, присвоєна кваліфікаційна категорія поширюється на все педагогічне навантаження. Необхідною умовою при цьому є підвищення кваліфікації з усіх навчальних предметів (інтегрованих курсів), що викладає педагог. Також Лілія Михайлівна зазначила, що всі документи про підвищення кваліфікації завантажені педагогічними працівниками в особистий кабінет та перевірені через Єдину атестаційну систему (ЄАС) – платформу для цифровізації атестаційного процесу. Звіт додається (Додаток 1).

ВИРІШИЛИ: 

 1. Вважати документи, педагогічних працівників, які атестуються, відповідно до п. 8, 9 Положення про атестацію, достовірними. 

Результати голосування:за – 15 (п’ятнадцять), проти – 0 (нуль), утрималися – 0 ( нуль).

 1. СЛУХАЛИ:

Мельничука Ігоря Євгенійовича,  голову атестаційної комісії, який зазначив, що оцінка професійних компетентностей педагогічних працівників з урахуванням їх посадових обов’язків і вимог професійного стандарту проводиться постійно та запропонував не вивчати окремо практичний досвід роботи педагогічних працівників, які атестуються в 2024 році.

ВИРІШИЛИ:

 1. Не вивчати практичний досвід роботи педагогічних працівників, які атестуються  в  2024 році.

Результати голосування:за – 15 (п’ятнадцять), проти – 0 (нуль), утрималися – 0 ( нуль).

Голова атестаційної комісії

_________________

(підпис)

Ігор МЕЛЬНИЧУК

(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

Секретар атестаційної комісії

_________________

(підпис)

Лілія ГАЛИЧ

(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

 

Візія майбутнього освіти і науки України