РОБОТА КОМАНДИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ

З метою забезпечення ефективності освітнього процесу дітей з ООП, які здобувають освіту в умовах інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти, утворюється команда психолого-педагогічного супроводу. Вона допомагає вчителям організувати якісне інклюзивне навчання, розробляє індивідуальну програму розвитку для кожної дитини, моніторить її виконання та допомагає інтегруватися дитині з ООП в освітнє середовище.

Команда психолого-педагогічного супроводу формується для кожної дитини з особливими освітніми потребами, що навчається у школі.

Корекційно-розвиткові заняття згідно з ІПР проводяться педагогічними працівниками закладу освіти та (або) залученими працівниками ІРЦ, інших установ/закладів, фізичними особами, які мають право здійснювати освітню діяльність у сфері освіти, а саме: фахівці, які мають вищу освіту у галузі знань початкової освіти, фізичної культури та спорту, хореографії, музичному мистецтві, фізичній терапії, ерготерапії, практичній психології, корекційній освіті (вчитель-дефектолог, вчитель-логопед, вчитель-реабілітолог) тощо.

Нормативно – правові документи забезпечення і реалізації прав дітей з ООП на здобуття якісної освіти у закладі загальної середньої освіти

 Конституція України;

 Закон України «Про охорону дитинства»;

 Закон «Про освіту»;

 Закон «Про повну загальну середню освіту»;

 Указ Президента України від 25 травня 2020 року №195/2020 «Національна стратегія  розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі»; 

 Розпорядження КМУ від 14 квітня 2021 р. № 366-р «Про схвалення Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року»;  

 Постанови Кабінету Міністрів України, зокрема:

- від 15.09.2021 №957 «Про затвердження порядку організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти»;

- від 12.07.2017 №545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр» із внесеними змінами;

- від 09.12.2020 № 1289 «Про затвердження порядку забезпечення допоміжними засобами для навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах освіти»;

- від 14 лютого 2017 р. № 88 "Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами";  

 Наказ Міністерства освіти і науки України від 17.04.2019 № 423  «Про затвердження Типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних групах закладів дошкільної освіти»; 

 Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.06.2018 № 609 «Про затвердження примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти»;

 Наказ Міністерства освіти і науки України від 17.11.2021 №1236 «Про затвердження умов допуску асистента учня (дитини) до освітнього процесу для виконання його функцій та вимог до нього»;

 Бюджетний кодекс України (стаття 103-3).

Довідник "Впроваджуємо інклюзію в закладі освіти" Завантаження

 

Візія майбутнього освіти і науки України