Звіт директора Ліцею №24 за 2022-2023 навчальний рік

Звіт директора Ліцею №24 Івано-Франківської міської ради

за 2022-2023 навчальний рік

 

 1. Освітнє середовище

 Цей воєнний рік став справжнім викликом для адміністрації, педагогів, тому що довелося планувати навчання учнів різних класів за формами здобуття освіти. Проте, не зважаючи на труднощі, нам вдалося організувати освітній процес  із дотриманням вимог безпечної роботи в умовах воєнного стану.

На постійному контролі адміністрації закладу та працівників стоїть питання створення безпечного та комфортного освітнього середовища. Територія огороджена, освітлюється у вечірній та нічний час, здійснюється відео нагляд двома камерами. Територія достатньо озеленена з дотриманням вимог Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти затвердженого наказом МОЗ України від 25.09.2020 р. № 2205. Спільно з батьківською громадськістю, муніципальною вартою забезпечується дотримання громадського порядку у вечірній час та у вихідні дні.

Учні закладу користуються вбиральнями, обладнаними відповідно до віку. Рекреації, сходові майданчики та коридори забезпечують вільне переміщення, визначені лінії розмежування в умовах пандемії. На першому поверсі є пост чергового, обладнаний тривожною кнопкою, вхід контролює охоронець.    

Ліцей №24 має достатню інфраструктуру  для занять спортом та відпочинку учнів. Спортивне обладнання проходить інспекційне обстеження  з метою безпечного використання. За результатами обстежень складаються відповідні акти. Разом з тим, колектив очікує на реалізацію проєкту реконструкції ліцейного спортивного комплексу. Потребує ремонту підлога спортивної зали.

Технічні працівники забезпечують дотримання санітарно-гігієнічних вимог, вологе прибирання, протирання контактних поверхонь згідно рекомендацій МОЗ України в умовах пандемії.

Вчителі та медичні працівники проводять систематичну роботу щодо дотримання гігієнічних та протиепідеміологічних вимог. Розміщене відповідне унаочнення.

Знання та дотримання учнями  та працівниками ліцею вимог охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правил дорожнього руху, протиепідеміологічних вимог є ключовою умовою безпечного освітнього середовища. Укомплектовано згідно вимог пожежний щит, розміщено схеми евакуацій, є достатня кількість засобів пожежогасіння.

Оновлені посадові інструкції відповідно до нового Стандарту, проводяться інструктажі, медичними працівниками здійснюється систематичний контроль за станом здоров’я учасників навчально-виховного процесу в умовах пандемії.

Станом на 05.09.2022 року у закладі навчалось – 1564 учня.

У комплектовано 53 класи, з них:

 • 1-4 класів - 23;
 • 5-9 класів – 25;
 • 10-11 класів - 5.

Середня наповнюваність класів – 29,5 учня.

Працювали 4 групи подовженого дня, які відвідували 120 учнів 1-4-х класів.

Організовано змішане навчання ( більшість уроків очно, останні уроки дистанційно) для:

- учнів 1-2-х та 7-11-х класів у першу зміну

- учнів  4-6 –х класів у другу зміну.

166 учнів закладу навчалися за дистанційною; 69 учнів - сімейною; 2 учня - індивідуальною (педагогічний патронаж – 5 і 10 класи), 12 учнів - інклюзивною  формами навчання, що забезпечило право кожної дитини на вільний доступ до освіти.

Станом на 02.06.2023 – 1574 учня, з них тимчасово внутрішньо   переміщені – 94 учня.

Аналіз причин руху учнів свідчить, що переважна більшість переводів зумовлена зміною місця проживання родин і пов’язана з переїздами.

Відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної освіти, згідно заяв батьків, станом на 01.06.2023 до 1-го класу зараховано 120 дітей. Списки зарахованих учнів висвітлено на сайті закладу.

Успішне використання дистанційної форми забезпечує якісний інтернет та забезпеченість комп’ютерами кабінетів. У закладі розгорнута корпоративна платформа для безпечного дистанційного навчання GOOGLE for education. Для швидкої взаємодії з батьками вчителі використовують засоби мобільного зв’язку, месенджери, соціальні мережі.   Упродовж дистанційного навчання адміністрація має доступ до кожного класу для контролю за проведенням уроків через відеоконференції та забезпечує технічний супровід здобувачів освіти. Окрім навчальної роботи, із педагогічними працівниками проводяться зустрічі, наради, педагогічні ради, засідання атестаційної комісії та консультації класних керівників у формі конференцій.

У 2022-2023 навчальному році в Ліцеї № 24 діє 56 навчальних кабінетів. На першому, другому та третьому поверхах навчаються учні початкових класів. Їх кабінети відокремлені від приміщень для учнів 5-11 класів. У всіх класах зроблені поточні ремонти. Облаштування приміщень не створюють загрози травмування учнів та працівників закладу.

Усі навчальні кабінети початкової школи забезпечені магнітно-крейдовими аудиторними дошками; комплектами столів учнівських та стільців; столів письмових та стільців для вчителя; шафами напіввідкритими та відкритими для зберігання засобів навчання.

1–4-ті класи забезпечені дидактичними засобами та обладнанням з урахуванням вимог новітніх освітніх технологій і методів навчання у початковій школі (НУШ). Це набори Lego, магнітні літери, цифри та предметні картки з природознавства, вимірювальні інструменти та прилади, набори для вивчення складу числа, грошові знаки, рахунковий матеріал, музичні інструменти, ляльковий театр тощо.

 Бібліотека – невід’ємна складова освітнього процесу. До послуг користувачів є в наявності 48162 книги, з них підручників – 38671 примірник. Бібліотекарі працюють над проблемним питанням «Виховання інформаційної культури ліцеїстів, формування навиків самостійного пошуку, через роботу з друкованою продукцією та комп’ютерною технікою». Прагнучи розкрити та наблизити фонд до читача, вони  постійно організовують книжкові виставки, бібліографічні огляди, тематичні полички. Безперервно діє цикл виставок-переглядів до знаменних та пам’ятних дат «Літературний календар». На абонементі протягом року було організовано 14 тематичних поличок та виставок літератури. Важливу педагогічну та інформаційну функцію виконували онлайн виставки літератури, плакати, списки літератури, буклети, дитячі відгуки про прочитані книжки. Дистанційна форма роботи з користувачами забезпечує оперативність та доступність бібліотечного обслуговування.

 Харчування учнів здійснює приватний підприємець Останків Г.В. Приватний підприємець за власні кошти оновлює посуд, проводить поточний ремонт службових приміщень, розробляє заходи з впровадження принципів НАССР в організацію харчування. Учні закладу 100% охоплені гарячим харчуванням, реалізується власна буфетна продукція та вітамінізовані напої. Процес відбувається у відповідності до Постанови КМ України від 24.03.2021 р. № 305. За кошти міського бюджету харчуванням забезпечені 328 учнів пільгових категорій,  10 учнів харчуються за кошти підприємця. Організація харчування на постійному контролі адміністрації закладу.

 Інспекційне обстеження Держпродслужби, яке проходило відповідно до листа Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, вказало на необхідність проведення капітального ремонту харчоблоку та заміни системи вентиляції.

 Створення рівних умов доступу до освіти, створення освітнього дизайну та розумного пристосування для інклюзивних дітей

З метою реалізації державної політики з питань забезпечення права дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, на здобуття якісної освіти, інтеграції їх до загального освітнього простору, надання їм психолого-соціальної та педагогічної підтримки для адаптації серед однолітків та підготовки до самостійного життя у соціумі та враховуючи побажання батьків у 2022-2023 н.р. функціонувало  12 інклюзивних класи, у яких навчались 12 дітей з особливими освітніми потребами.  Працювали 12 асистентів вчителя. Проводились корекційно-розвиткові заняття спеціалістами згідно рівнів підтримки дітей з ООП.

 

 1. Система оцінювання здобувачів освіти

   У Ліцеї №24 впроваджується система формувального оцінювання. Особливості формувального оцінювання: націлене на визначення індивідуальних досягнень кожного учня; широко використовує описове оцінювання; забезпечує зворотний зв’язок – отримання інформації про те, чого учні навчилися, а також про те, як учитель реалізував поставлені навчальні цілі; визначає вектор навчання. При формувальному оцінюванні акцентується увага лише на позитивній динаміці досягнень учнів, оцінюється не учень, а його робота.

Система оцінювання навчальних досягнень є відкритою, прозорою та зрозумілою для здобувачів освіти. Вони отримують від педагогічних працівників інформацію про критерії, правила та процедуру оцінювання навчальних досягнень. Система оцінювання в закладі освіти сприяє реалізації компетентнісного підходу до навчання. Інформація про критерії оцінювання донесена до учнів у різних формах: в усній формі, через пам’ятки, шляхом розміщення на інформаційному стенді у класі.

Для здійснення оцінювання навчальних досягнень учнів та зворотнього зв’язку з батьками під час освітнього процесу з застосуванням технологій дистанційного навчання використовували електронний журнал/щоденник «Нові знання». Використання даних платформ дозволило зробити навчання більш доступним, сучасним та ефективним.

З метою вивчення ефективності та результативності запроваджених в освітній процес форм і методів роботи з учнями в ліцеї проводились діагностика та моніторинг результативності навчання. Основна увага приділялася проведенню порівняльного аналізу результатів тематичних та семестрових оцінок, результатам участі учнів у предметних олімпіадах, творчих конкурсах, вивчався стан викладання предметів. Академічна доброчесність є невід’ємною складовою забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти, а дотримання академічної доброчесності під час освітнього процесу впливає не лише на якість освіти, а й на формування в учнів таких важливих цінностей як чесність, довіра, відповідальність.

 1. Діяльність педагогічних працівників

 Методична робота в ліцеї визначає основні аспекти практичної реалізації реформи освіти, впровадження Концепції НУШ. У закладі створене освітнє середовище, яке сприяє формуванню інноваційного стилю діяльності педагогічного колективу, вдосконаленню методичного забезпечення освітнього процесу, систематизації інформаційно-аналітичного матеріалу, забезпечені умови для інклюзивного навчання.

Важливе значення для підвищення методичної обізнаності та професійного зростання має підвищення кваліфікації педагогів. У 2022/2023  навчальному році всі вчителі  пройшли планові курси підвищення кваліфікації. Велику стимулюючу роль у професійному зростанні педагогічних кадрів відіграє атестація та сертифікація вчителів, які сприяють узагальненню та впровадженню досвіду кращих вчителів у практику навчання та виховання, моральному та матеріальному заохоченню педагогічних працівників. У 2022/2023  навчальному році були успішно атестовані 15 педагогів та сертифіковано одного вчителя початкової школи.

Учні ліцею є активними учасниками та переможцями різноманітних конкурсів, олімпіад, спортивних змагань.

Виховна робота в закладі за 2022/2023  навчальний рік здійснювалася відповідно до Закону України «Про Освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, основних аспектів Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Програми «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» (Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 року № 1243) та річного плану ліцею.

У закладі активно працює рада учнівського самоврядування, яка є ініціатором проведення патріотичних та благодійних акцій,  конкурсів та квестів.

Розвитком творчої особистості учнів займаються керівники гуртків Ліцею №24 та керівники, котрі працюють на базі нашого ліцею – Міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді та Обласного державного центру  науково-технічної творчості учнівської молоді.

Психологічна служба ліцею, представлена соціальним педагогом та практичним психологом, функціонує як єдина система, що сприяє створенню умов для інтелектуального і соціального розвитку здобувачів освіти, збереженню психологічного здоров′я та надає підтримку  всім учасникам освітнього процесу.

Згідно  з планом заходів щодо створення безпечного освітнього середовища  та профілактики булінгу  в учнівських колективах ліцею проводиться   просвітницько-профілактична робота з учнями, педагогами та батьками із залученням шкільних офіцерів поліції, ювенальної превенції, спеціалістів відділу правопросвітництва та надання безплатної вторинної правової допомоги. Питання булінгу висвітлювалося на педагогічних радах, методичних об’єднаннях класних керівників, батьківських зборах та сайті закладу освіти.

 

 1. Управління закладом в сучасних умовах

З огляду на виникнення нових викликів для системи освіти України в умовах воєнного стану протягом 2022-2023 н.р. діяльність закладу спрямовувалася на дотримання вимог законодавства України в частині забезпечення Державних гарантій у сфері освіти, забезпечення прав кожної дитини на освіту.

 Управлінська діяльність здійснювалась відповідно до розробленої Стратегії розвитку Ліцею № 24, в якій окреслено місію закладу -  створення безпечних і комфортних умов для вільного розвитку соціально компетентної особистості учня та удосконалення професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи педагогів в умовах розбудови нової української школи.

Ми завершили  2022-2023 н.р., складний, тривожний, воєнний, який приніс нам усім чимало викликів. Разом з тим, він був ефективним і результативним (як показав аналіз деяких освітніх, управлінських процесів, анкетувань та досліджень серед учасників освітнього процесу). Ми консолідували зусилля для прийняття виважених та ефективних рішень та вжили заходів щодо подолання освітніх втрат, підвищення якості освітнього процесу, результатів навчання, аналізували професійні та організаційні виклики, потреби в частині матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу з метою оперативного реагування.

Ліцей №24 – це колектив однодумців, професіоналів, який об’єднав педагогів різного віку, але відданих справі виховання та навчання наших дітей. Серед них:

–  Мельничук Ігор Євгенійович – учитель вищої категорії, вчитель-методист,  

     «Відмінник освіти України»;

 • Шпільчак Марія Василівна – вчитель вищої категорії, вчитель-методист, «Заслужений вчитель України», Лауреат Премії Верховної Ради України в 2020 році, номінант премії «Global Teacher Prize Ukraine 2017»;
 • Пахомов Юрій Дмитрович – учитель вищої категорії, учитель-методист, переможець обласного конкурсу «Учитель року 2020» м. Івано-Франківськ, номінація «Хімія»; лауреат премії міського голови у номінації «Професійна майстерність» у 2020 році. Із власною розробкою увійшов у ТОП-51 Teacher Innovation Cup 2020;
 • Буждиган Христина Василівна - переможниця І етапу, дипломантка ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2023», номінація «Основи здоров’я»;
 • Ровенська Анастасія Володимирівна – друге місце в І етапі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2023», номінація «Фізична культура»;
 • Галич Лілія Михайлівна у 2023 році успішно пройшла сертифікацію педагогічних працівників відповідно до професійного стандарту «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти».

Наведені дані свідчать про результативність роботи адміністрації з підбору та оптимізації розстановки педагогічних кадрів упродовж останніх років.

 

Директор                                 Ігор МЕЛЬНИЧУК

  

 

Додаток 1.

Звіт методичного об"єднання вчителів української мовита літератури                                     

Звіт творчої групи вчителів зарубіжної літератури                                                                       

Звіт методичного об"єднання вчителів іноземної мови                                                               

Звіт методичного об"єднання вчителів математики та інформатики                                          

Звіт методичного об"єднання вчителів суспільствознавчих дисциплін                                      

Звіт методичного об"єднання вчителів природничих дисциплін                                                

Звіт методичного об"єднання вчителів фізичної культури та основ здоров"я                           

Звіт методичного об"єднання вчителів предметів естетичного циклу                                        

Звіт методичного об"єднання вчителів початкової школи                                                          

Звіт виховної роботи                                                                                                                       

Звіт соціально-психологічної служби                                                                                           

 

 

Візія майбутнього освіти і науки України